Новости

kids read

Пятница, 30 Июль 2021   |   Прочитано 65 раз

Алақай жаз келді

Көңілдіжазтамаша,

Әнсаламызжараса

Тақпақайтып, бибилеп,

Ойнаймыз- ауталасадепбалабақшабүлдіршіндері "Жазқызықтарынасаяхат"

жасаудыбастады. Жазбойыолар "Денсаулық", "Теңіздерменмұхиттарәлемі","Ғажайыптарелі", "Көңілдіжолбелгілері" , "Достық "аялдамасынасаяхатжасап, қызықтыойындаройнап, әраялдаманыңтосынсыйынкүтпекші. Ендешежазмезгілінқызықтыөткізугеасығайық!

Әлеуметтік желілерде бөлісуді ұмытпаңыздар