Вторник, 02 Июль 2019   |   Прочитано 406 раз

Шебер қолды бүлдіршіндер

2019 жылы ақпан айының 8-шіжұлдызыкүніАстанақаласындағы №24 «Айналайын» балабақшасыменжоспарлыөзаражелілікбайланысжүргізілді.Желілікбайланыс «Шеберқолдар» тақырыбындаұйымдастырылды.Бұлжолыбалабақшабүлдіршіндеріөзшығармашылығындәстүрдентысәдістердіпайдаланаотырыпкөрсетті. АсылбекШәкірім «Эбру» судасуретсалуәдісіменкележатқанкөктемніңәсемкөрінісінбейнелесе, ЗакироваӘсембалауызбенсуреттіңсиқырынашабілді. МаратАйшаменМаратАйнасуретсалудыңоңайтиімдіжақтарынтаныстыраотырып, біріцелофандасуретсалуарқылы «Қызылалманы» бастыруәдісіменпайдаланса, екіншісімақталытаяқшаныңкөмегімендетүрлібейнелердісалуғаболатынынатапайтты. АппликацияданЖұмағалиАйзере «Шыршаныңойыншықтарын» мыжуәдісіменбезендіребілді. Соныменқатарқалдықзаттарарасынаншанышқыныңкөмегімен «Шырша» көрінісінШәкірбековаРайанабейнеледі. Өзаражелілікқарым-қатынастыңкішкентайқатысушысыБеркімбаеваРаяна «Шалғындағыбалапан» көрінісіндәндідақылдаркөмегімендайындады. №24 «Айналайын» балабақшасыбүлдіршіндержұмысынтамашалап, тәжірибеалмасты.

ТоқсанбаеваАйгерім-тәрбиеші


Әлеуметтік желілерде бөлісуді ұмытпаңыздар